Upprop för bred samhällelig satsning på livslångt lärande och visdom

"De stora och komplexa utmaningar som mänskligheten står inför vilar inte enbart på ett fåtal ledare att lösa, utan berör alla människor som i sin vardag på olika sätt kan bidra till att upprätthålla ett fungerande samhälle i ständig förändring"

Vi behöver skapa sunda organisationer och arenor för alla att utvecklas. Sverige är ett föregångsland det gäller jämställdhet och hållbarhet, nu behöver vi bli det för mänsklig mognad och visdom. Vårt land var först i världen med en bred folkbildning för ca 150 år sedan. Nu är det vårt gemensamma ansvar att uppdatera vår folkbildning och tillsammans med företag och organisationer skapa arenor för mänskligt utveckling.

I DN Debatt skriver vi, Stiftelsen Ekskäret, tillsammans med våra partners från näringsliv och akademi ett upprop för bred samhällelig satsning på vuxenutveckling och visdom. Ett livslångt lärande, eller ”vuxenutveckling”, ger förutsättningar för individen att hantera den accelererande komplexiteten i världen och våra samhällen.

Gemensamt för teorier inom den så kallade "vuxenutvecklingen" är uppfattningen att männi­skor har förutsättningar att utvecklas, inte bara under barndomen, utan under hela livet. Individer kan växa, utveckla färdigheter och stärka sina inre resurser, som att utgå från fler perspektiv, tänka mer komplext, värdera kunskap och mogna mot en allt större självinsikt. Denna utveckling innebär ett allt starkare självständigt tänkande samt en identifikation och ett ansvarstagande för, inte bara sig själv och sin närmiljö, utan också i ett vidare sammanhang. Färdigheter som gör oss till bättre ledare av oss själva, varandra och planeten.

På samma sätt som Sverige är ett föregångsland avseende jämställdhet och hållbarhet kan vårt land bli en inspirationskälla i frågor som rör visdom och personlig mognad.

Läs hela artikeln och uppropet på DN Debatt , www.dn.se/debatt/samhallsutmaningar-kraver-satsning-pa-vuxenutveckling!

 

Delar du vår åsikt?

Låt oss gripa denna möjlighet och låt oss göra det tillsammans, innan det är för sent. Vill du vara med och arbeta för ökad kunskap om vikten av livslångt lärande (vuxenutveckling) och visdom? Vill du skapa en sund organisation med ambition för alla medarbetare att utvecklas i? Signera vårt upprop nedan. 

För de som önskar kommer vi bjuda in till seminarier och workshops för att dela kunskap och lärande. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer, info@ekskaret.se.

Tomas Björkman, grundare Stiftelsen Ekskäret
Caroline Stiernstedt Sahlborn, ordförande Stiftelsen Ekskäret
Jan Artem Henriksson, medgrundare av Selfleaders och styrelsemedlem Stiftelsen Ekskäret

 

Signera

Namn *
Namn
 

Vi som skrivit under

Listan uppdateras löpande

Personer bakom artikeln som publicerats på DN debatt den 25 april är:

Niklas Adalberth, grundare av Stiftelsen Norrsken foundation 
Katarina Berg, global HR-chef på Spotify 
Tomas Björkman, grundare av Stiftelsen Ekskäret och författare 
Stefan Einhorn, professor vid Karolinska Institutet och författare 
Kristina Elfhag, leg psykolog, med dr och forskare vid Karolinska institutet 
Jan Artem Henriksson, medgrundare av Selfleaders och Relate 
Thomas Jordan, docent och konfliktforskare vid Göteborgs universitet 
Stefan Krook, ordförande i Stiftelsen Goodcause 
Christin Mellner, forskare i arbetspsykologi vid Stockholms universitet 
Anders Richtnér, docent och vd för Handelshögskolan i Stockholm executive education 
Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och kursansvarig Global challenges 
Kristian Stålne, lektor vid Malmö universitet och vuxenutvecklingsforskare

Vi har skrivit under:

Caroline Stiernstedt Sahlborn, ordförande stiftelsen Ekskäret
Anne Årneby, CEO Nordic Morning Group
Jonas Bygdeson, Founder My Dream Now
Erik Fernholm, CEO 29k.org, föreläsare och styrelseledamot Stiftelsen Ekskäret
Tor Eneroth, Director of Cultural Transformation
Göran Gennvi, Grundare av Nature Academy Learning Lab
Peter Hellgren, VD Consid AB
Pontus Winberg, VD
Ulrika Algotsson, Entreprenör
Gabriella Grusell, Organisationspsykolog
Bo Lindvall
Lena Joelsson, Konsult Partner EY
Stefan Ekwall, Grundare Human Stories
Annette Ericsdotter, Grundare av TGIM-Thank God It´s Monday och styrelsemedlem End Ecocide Sweden
Christel Kinning, Styrelseproffs
Anna Nordin, Fysioterapeut
Magnus Kirchhoff, Fil lic
Henrik Johansson, Learning and transformation strategist
Patrizia Bricca, Ledarutvecklare
Johan Reunanen, Director, Cordial AB
Thomas Kirkegaard, Empowerer
Philip Jonzon Jarl, VD Relate
Martin Runefelt, Strateg Chefsförsörjning och organisationsutveckling
Marie Berge, Symaptisör
Magnus Åkerlind, Social entreprenör
Martin Runefelt, Strateg Chefsförsörjning och organisationsutveckling
Hampus Enström
Michael Högberg
, KBT-terapeut, konceptutvecklare KAHEMI AB
Karin Finnson, VD
Henrik Finnson, Kriminalvårdare
Ulf Giege, Ledarskapskonsult
Anna Lundbergh, Organisationsutvecklare
Belinda Hellberg, Hållbarhetskonsult
Annika Thomsson(Uppdaterad 22 maj 2019)