Övningsbank

Här hittar du en samling av övningar som vi använder i våra program för att hjälpa individer att utveckla de fem förmågorna: Öppenhet, medkänsla, perspektivsökande, självledarskap och meningsskapande. Dessa övningar kan användas i gruppprocesser eller i enskilda processer med individer.

 

Positiv Feedback

Syfte
Övningen ska ge deltagaren en djupare förståelse för den positiva kraften av ett styrkefokus och hur det kan stärka ens relationer och självtillit.

Beskrivning
En gruppövning där individer får öva på att ge och få positiv feedback i form av styrkor. Övningen kräver att deltagarna redan känner varandra eller att de har delat personliga historier där deras styrkor blivit synliga. Deltagarna kommer skriva ner styrkor samt öva på att ge och få positiv feedback.

Tid
ca. 40min

Ladda ner instruktionerna


Sensing-övning i naturen

Syfte
Övningen öppnar upp deltagarnas sinnen och ger dem möjligheten att uppleva lugnet i sig själva och naturen. Vi kommer under denna upplevelse träna på närvaro och att möta oss själva och det som kommer till oss i stillhet i naturen. Sättet vi gör detta är att först öka vår förankring i stunden genom att bli medvetna om varje sinne, ett åt gången.

Beskrivning
En gruppövning där individer får öva på att ge och få positiv feedback i form av styrkor. Övningen kräver att deltagarna redan känner varandra eller att de har delat personliga historier där deras styrkor blivit synliga. Deltagarna kommer skriva ner styrkor samt öva på att ge och få positiv feedback.

Tid
ca. 40min

Ladda ner instruktionerna


Närvarande Lyssnande

Syfte
Att öva på att vara närvarande när vi lyssnar. När vi lyssnar närvarande kan vi fokusera på att förstå en annan persons perspektiv och erfarenheter genom att vara i stunden. När vi gör det får vi ut mer av våra relationer och gör att andra känner sig sedda.

Beskrivning
I övningen får deltagarna möjligheten att prova på olika sorters lyssnande och hur det känns att lyssna och bli lyssnad på i den nivån. Efter övningen kommer deltagarna få reflektera över hur det kändes och om de känner igen sig själva eller någon annan i de olika nivåerna av lyssnande.

Tid
ca. 5-10min

Ladda ner instruktionerna