För ökad medvetenhet hos individ, organisation och samhälle

 

Stiftelsen Ekskäret verkar för medvetandeutveckling, livslångt lärande och nyfiket utforskande möten med gränsöverskridande perspektiv.

Vår övertygelse är att personlig medvetandeutveckling bidrar, inte bara till långsiktig och hållbar utveckling av individen själv, utan också av organisationer och samhälle. Vi vill stärka individens förmåga till perspektivtagande, medkänsla, komplexitetsmedvetenhet och samskapande, dvs grundläggande förmågor för medvetandeutveckling.

Med ett ökat ansvar och ett utvecklat ledarskap, både på individnivå och i företag och organisationer, kan vi tillsammans driva den förändring som är nödvändig för att bemöta dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Events 

Stiftelsen Ekskäret arrangerar två större konferenser om året samt flera workshops och learning labs. Gemensamt för dessa är att vi vill nyfiket utforska ett visst tema och öppna upp för nya perspektiv. Tillsammans med CSS på Karolinska Institutet arrangerar vi en Visdomskonferens och med Sime har vi skapat SIME Consciousness som bland annat utforskar medvetet ledarskap och jag-utveckling.

Initiativ 

Stiftelsen erbjuder många olika möjligheter för människor i alla åldrar att delta på personliga utvecklingsresor. Du som vill lära känna dig själv bättre och växa i en meningsfull riktning kan utforska Alvs kurser och workshops. Protus ungdomsläger erbjuder en spännande, varm och glädjefylld helhetsupplevelse där gruppövningar och diskussioner varvas med friluftsaktiviteter. Ett nytt initiativ är 29k, en digital plattform för personlig utveckling.

Ekskäret i Stockholms skärgård

Arenor

Stiftelsen Ekskäret bedriver i huvudsak sin verksamhet på två arenor; Ekskäret Klustret i Stockholm city och Ön Ekskäret i Stockholms skärgård. På dessa helt unika platser bjuder vi in till olika initiativ, exempelvis konferenser, seminarier, kurser, learning labs och ungdomsläger, med målsättningen att föra samman individer och organisationer i nyfiket utforskande och utvecklande möten. Det går också att hyra arenorna för egna möten.

Allt började på en ö i Stockholms skärgård

Vårt DNA

Djupt förankrat i Stiftelsen Ekskärets organisation finns ett DNA som innehåller instruktioner som styr stiftelsens arbete. Arbetet är en kontinuerlig och iterativ process som utgår ifrån en genuin tro på samskapande som arbetssätt och alltid med ett nyfiket utforskande förhållningssätt. Vi vill bidra till en livslång individutveckling genom att fokusera på fyra förmågor som är grundläggande i alla former av medvetandeutveckling. Consciousness, Compassion, Co-creation och Complexity.

_H9B1137 (1).jpg

Idépartners och samarbetspartners

Stiftelsen Ekskäret samskapar med utvalda idépartners och samarbetspartners från näringsliv, akademi och ideell sektor. Under bildandet av stiftelsen har vi inspirerats av många olika organisationer. I en del av dessa har vi funnit tankegångar och idéer som har extra nära samhörighet med våra egna och det har fallit sig naturligt att ha ett ömsesidigt utbyte och olika former av samarbeten. Dessa organisationer har blivit våra idépartners och samarbetspartners.  Läs mer om vilka de är här.