Vår kursverksamhet

Stiftelsen Ekskäret erbjuder kurser och meetups för dig som vill skapa mer välmående för dig själv, andra och samhället vi lever i.

Vi vill vara en aktiv medskapare i utvecklingen av vårt samhälle genom att stimulera individers livslånga lärande och förmåga att skapa välmående och mening. Våra kurser och meetups syftar därför till att ge individer bättre förutsättningar att leda sig själva genom praktiska verktyg samt tid för reflektion och återhämtning.

Sedan 2014 erbjuder vi kurser på vår ö Ekskäret där du kommer nära naturen och dig själv. Idag erbjuder vi även kurser och meetups på vårt co-working space Klustret som är en oas av lugn i Stockholm city. Våra egna retreats, kurser och meetups leds av erfarna volontärer som vill bidra till stiftelsens vision om ett mer medvetet och hållbart samhälle.