Klok på alla sätt - och vis

Den 5 december 2016 arrangerar Stiftelsen Ekskäret tillsammans med Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet en heldagskonferens på temat Visdom. Med avstamp i modern forskning söker vi nya perspektiv på visdomsbegreppet och vad det kan betyda för individ, organisation och samhälle. Hur kan visdom aktualiseras 2016?

 

Visdom ur tre perspektiv

Konferensens upplägg bjuder in dig till att utforska visdom ur olika perspektiv. Ett är det akademiska perspektivet på visdomsbegreppet; från visdom som fenomen till kompetens, ledarskap och värderingar i ett klokt samhälle. Det andra perspektivet är det personliga där vi genom övningar strävar efter en förståelse för vad visdom är. Det tredje perspektivet handlar om hur vi kan interagera med andra för att fördjupa vår visdom. 

Tid: 5 december 2016, kl. 8.30 - 16.30

Plats: Karolinska Institutet, Sal Jacob Berzelius (Adam)
Berzelius väg 3, KI, Solna

Målgrupp: Konferensen är öppen för alla som är intresserade av social hållbarhet, oavsett yrkes- eller studieinriktning. 

Deltagarpris: 250 kr exkl moms (gratis för studenter)
Fika och lunch ingår i konferensbiljetten. Vid avbokning betalar vi inte tillbaka deltagaravgiften men vid uteblivet deltagande (utan avbokning) debiteras ytterligare 500 kr. 

Kontakt: kelsey@ekskaret.nu

 

 

PROGRAM


8.30 Registrering & check-in

9.00 Välkommen

09.15 Vägar till visdom

Professor, och författaren Stefan Einhorn, CSS vid Karolinska Institutet lägger grunden till visdomsbegreppet. Varför visdom? Visdom som förhållningssätt? 
 

09.50 ”MORE Life Experience”- why is wisdom such a rare phenomenon?
Dr. Judith Glück, Professor of Developmental Psychology at the University of Klagenfurt, Austria, and affiliate at the Center for Practical Wisdom at the University of Chicago, will present at a life cycle perspective on determinants of wisdom. 

10.30 Paus & interaktion
 

11.00 Vis i kris och moralisk stress
Gerry Larsson, professor i psykologi vid Försvarshögskolan, om visdom i kriser. Är visheten den yttersta kompetensen?


11.30 Konsten att fatta och påverka beslut
Pelle Tornell, beslutsforskare vid Stockholms Universitet, företagsledare och mentalist. En interaktiv föreläsning om omedvetna beslut och medveten påverkan i näringslivet. 

12.15 Lunch & interaktion

13.30 Det goda globala ledarskapet – lärdomar om etik och dygder från FNs generalsekreterare
Lena Lid Falkman, forskare och lärare i retorik och ledarskap vid handelshögskolan i Stockholm om etik, moral och självkritik som en väg till visdom. 

14.00 Jaget och visdomen - den livslånga jagutvecklingens väg mot visdom
Kristina Elfhag, Leg psykolog och Med Dr, om visdom och vår psykologiska livsutveckling.

14.30 Kreativ, vis och galen- hur går det ihop?
Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare, Karolinska Institutet.

15.00 Paus & interaktion

15.25 Det kloka samhället
Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala Universitet och Institutet för framtidsstudier, om värderingar i det visa samhället. 

16.00 Sammanfattning & avslutande reflektioner

16.30 Slut

 
Tillitsdagen 2015

Tillitsdagen 2015

Tillitsdagen 2015

Tillitsdagen 2015

 

Konferensen arrangeras av...

css_ki_logo_plommon.png
(standard) Ekskäret-logo_5900x2344_grå.jpeg