Vår historia

Det började med en ö i Stockholms skärgård...

Grunden till Stiftelsen Ekskäret lades 2008 av finansmannen och entreprenören Tomas Björkman. Stiftelsens första stora projekt var ön Ekskäret som ligger belägen i Stockholms mellanskärgård. Målet var att skapa en fysisk plats för livets och samhällets stora frågor.

Ett år senare började byggnationen av en anläggning som skulle manifestera denna vision. Den stod färdig 2011 och blev då nominerad som en av fyra till Sveriges förnämsta arkitekturpris, Kasper Sahlin-priset, för sin speciella utformning helt i trä med oregelbundna vinklar och nivåer anpassade till terrängen för att smälta in. Med sin genomtänkta enkelhet och exklusivitet är ön Ekskäret en unik plats med de bästa förutsättningarna för nyfikna möten, samtal och reflektion. 

Idag fungerar ön som basen för många av stiftelsens egna initiativ och möten. Under hela sommarhalvåret fylls ön med ungdomar från organisationen Protus. Under höst, vinter och vår hyrs anläggningen också ut till företag och organisationer som vill använda öns unika miljö för ett annorlunda möte.  Sedan 2016 finns stiftelsen också etablerad i centrala Stockholm genom arenan Ekskäret Klustret.