Personalsidor

 

Tid- och frånvarorapportering

Här kan du som  jobbat på ön lämna din tidrapport:

Här rapporterar du (fast anställd) eventuell frånvaro pga sjukdom, vård av barn m.m:

Ersättning för utlägg

Ladda ner, skriv ut och fyll i den här utläggsspecifikationen och skicka in dem tillsammans med kvitton på inköpen. Adress står på blanketten. Ersättning sätts in inom kort efter att du skickat in den.