För ökad medvetenhet hos individ, organisation och samhälle

Stiftelsen Ekskäret vill bidra till en mer medveten och hållbar värld där människor skapar välmående åt sig själva, varandra och samhället.

Vi lever i en tid av stora förändringar. Vi har redan tagit steget in i det digitala, globala och mer komplexa samhället. Teknologisk och kulturell utveckling har givit oss mer makt och möjligheter än någonsin. Samtidigt riskerar vi att åsamka oss själva och världen stor skada. Fler måste därför ta ett aktivt ansvar för sina individuella - och våra gemensamma handlingar. Hur kan vi öka vår förståelse om oss själva, andra och det samhälle vi skapar, lever och verkar i? Hur kan vi ta ett större ansvar och bidra till ökat välmående för oss själva och andra?

Under 10 år har stiftelsen Ekskäret arbetat för att utveckla platser och sammanhang med start i ungdomsläger, Protus, till att nu även erbjuda program för vuxna och lab för organisations- och samhällsutveckling. På vetenskaplig grund, bl.a. i samarbete med CSS vid Karolinska institutet och genom upplevelsebaserade övningar har program skapats och utifrån dessa erfarenheter vet vi idag vad som krävs för att vi vuxna men också våra barn/unga ska utvecklas och må bra. Stiftelsen Ekskäret är en fristående, icke vinstdrivande organisation som i huvudsak idag bedriver sin verksamhet på två arenor; Ön Ekskäret i Stockholms skärgård och Ekskäret Klustret i Stockholm city. .

En tro på människan och hennes förmåga att utvecklas

Ekskäret tror på människan och hennes förmåga att utvecklas. Vi har alla mänskliga förmågor som kan hjälpa oss som individer att växa och att hantera ständig förändring och ökad komplexitet. Med en ökad inre mognad och ökad grad av öppenhet till förändring kommer vi kunna skapa en bättre värld tillsammans. Ekskäret tror att skapandet av trygga platser, tillsammans med naturen, kan fungera som en viktig katalysator i denna process av personlig utveckling. Därför arbetar för att stötta individer med ett transformativt lärande som bidrar till att utveckla och förstärka de fem förmågorna: öppenhet, compassion, perspektivsökande, ha en inre kompass och meningsskapande.