Kurser på Klustret

På vårt kontor i Stockholm erbjuder vi kurser och workshops för att göra personlig utveckling tillgängligt för fler!

Endagskurs

Vår endagarskurs i personlig utveckling av vår uppskattade kurs 'Att Leva Väl' som vi drivit sedan 2014 på vår skärgårdsö Ekskäret och passar dig som vill utveckla din förmåga att leda dig själv i livet.

På denna kurs får du tid och hjälp att reflektera över vad som driver dig, vad som får dig att må bra och vad som gör att du känner meningsfullhet i livet. Syftet är att ge dig en djupare förståelse för dina värderingar, styrkor och relationer så att du kan leva i linje med det bästa inom dig och så att du kan skapa mer välmående för dig själv och andra.

Teorier och forskning används som inramning av kursernas huvudmoduler men annars använder vi ett upplevelsebaserat upplägg, vilket innebär att du leds genom en balanserad process av olika övningar, samtal och tid för egen reflektion. Kurserna kräver ingen förkunskap och det upplevelsebaserade upplägget gör våra aktiviteter meningsfulla oavsett tidigare erfarenheter och personliga intentioner. Kursen leds av två volontära Ekskäretledare och förutsätter delning i mindre grupper, par och helgrupp. Hur mycket du vill dela till andra är upp till dig, du känner själv in din egen komfortzon.

Månadsträffar

Alla som deltagit på våra kurser eller retreats är välkomna till våra månadsträffar. Månadsträffarna arrangeras en kväll i månaden kl. 17:30-20:30. Under första delen av månadsträffarna får du tid att reflektera över ditt självledarskap och hur du lever i linje med det som är viktigt för dig. Under andra delen tar vi oss an ett nytt tema med nya perspektiv på oss själva och livet.

Klustret

Våra kurser i stan hålls i "Det inre rummet" (se bild ovan) på vårt co-working space Klustret i Stockholm som är ett rum skapat för reflektion, kurser och workshops. I resten av lokalerna finns det gott om utrymme och små vrår för samtal samt ett stort kök som används för lunch och fika.