Kurser & Retreats

Vi erbjuder kurser och retreats inom självledarskap och personlig utveckling för dig som vill ha rätt förutsättningar att skapa välmående för dig själv, andra och samhället vi lever i.

På våra arenor ön Ekskäret och co-working spacet Klustret är det viktigt för oss att kunna erbjuda kurser och retreats som bidrar till inre mognad då vi tror att det är i individen som samhällsutvecklingen börjar. Sedan 2014 har vi erbjudit retreats med fokus på självledarskap på ön Ekskäret då du under en helg utforskar vad som är viktigt för dig och hur du kan leva i en meningsfull riktning. På Klustret i Stockholm erbjuder vi numera också endagskurser med liknande innehåll som våra retreats. 

Våra egna kurser och retreats leds av erfarna volontärer som vill bidra till stiftelsens vision om ett mer medvetet och hållbart samhälle. Utöver våra egna kurser erbjuder vi ibland även kurser och retreats tillsammans med samarbetspartners. Under fliken 'Aktuella datum' kan du boka och läsa mer om de kurser och retreats som är aktuella  just nu!