Back to All Events

isCafé!

Description: iScafé! är en trygg mötesform baserad på demokratins grundläggande värderingar. 

Caféet har en värd som tar emot och själva samtalet har en egen dialogvärd. Med denna respektfulla inramning kan olikhet i åsikter och kulturell bakgrund ge den energi i mötet som skapar mening och framtidstro!

I en smått avgörande tid för världen har iS! slagit in på det goda samtalets väg. Istället för retorik och vältalig expertis erbjuds ett möte där alla är välkomna. Stockholm är i grund och botten en mötesplats med närhet som drivkraft. Digitaliseringen möjliggör annars att bo och verka längre ifrån varandra. På iScafé! Klustret känns skillnaden.

16:30 - 16:55 Drop in och mingel
17:00 - 18:30 iScafé!

Price: Utan kostnad

Initiativ Samutveckling är en ideell förening med årsmöte, stadgar och projekt. Kontakt: Per Hörberg, ordf. www.samutveckling.se

Earlier Event: December 20
Protuscafé i Stockholm
Later Event: January 17
Protuscafé i Stockholm