Back to All Events

Alv 2: Fortsättningskurs i självledarskap


Alv 2: Fortsättningskurs i självledarskap

Alv 2 är en fortsättningskurs för alla som gått grundkursen Att Leva Väl, Framtidens Tjejer eller en motsvarande kurs i självledarskap. 

Kursen handlar om att gå från veta till att göra. Vi återvänder till våra personliga värderingar men går djupare in på att förstå hur vi kan förhålla oss till olika värderingar i vår vardag och hur de påverkat och påverkar våra handlingar. Vi utforskar sedan våra känslor - deras roll och deras betydelse för inlärda mönster. Under kursen arbetar du också med dina styrkor och kärnkvaliteter för att få en förståelse för hur dessa kan användas i din vardag för att bidra till ditt och andras långsiktiga välmående. 

Genom dessa olika delar syftar kursen till att öka förståelsen för dina hindrande och goda mönster och hur du kan använda dessa för att förverkliga din vilja, intentioner och för att leva dina värderingar. 

Upplägg

Kursen hålls fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, med ca 15-17 deltagare, och faciliteras av ett ideellt team på totalt 4-5 facilitatorer.

Earlier Event: March 28
Protuscafé i Stockholm