Back to All Events

Alv: Fördjupningskurs


Fördjupningskursen är öppen för alla som gått grundkursen Att Leva Väl, Framtidens Tjejer eller en motsvarande kurs i värderingsbaserat självledarskap. 

Fördjupningskursen handlar om att gå från veta till att göra. Vi återvänder till våra personliga värderingar men går djupare in på att förstå hur vi kan förhålla oss till olika värderingar i vår vardag och hur de påverkat och påverkar våra handlingar. Vi utforskar sedan våra känslor - deras roll och deras betydelse för inlärda mönster. Under kursen arbetar du också med dina styrkor och kärnkvaliteter för att få en förståelse för hur dessa kan användas i din vardag för att bidra till ditt och andras långsiktiga välmående. 

Genom dessa olika delar syftar kursen till att öka förståelsen för dina hindrande och goda mönster och hur du kan använda dessa för att förverkliga din vilja, intentioner och för att leva dina värderingar. 

Målgrupp
Vuxna över 18 år som har en grundläggande förståelse för sina värderingar.

Upplägg
Kursen hålls helger, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, med ca 15-17 deltagare. Varje kurs leds av ett ideellt facilitatorsteam på totalt 4-5 facilitatorer.

Våra priser (inkl. mat, boende i enkelrum samt båtresa till och från Ekskäret)
Privatpersoner: 2 400 kr inkl moms
Företag/arbetsgivare: 2 400 kr exkl moms

Dessa priser kan vi erbjuda tack vare ett stort bidrag från Stiftelsen Ekskäret samt volontärt engagemang från t.ex. facilitatorer och matänglar. 

 

Earlier Event: November 15
Protus: Ledarutveckling
Later Event: November 22
Protuscafé, Stockholm