Hej,

Nu vill vi ta samtalet och arbetet vidare kring hur Sverige kan bli ett föregångsland för mänsklig mognad. I detta är behovet att skapa sunda organisationer och företag som verkar för att skapa arenor för alla att utvecklas i viktigare än någonsin.

Du har visat intresse, skrivit på vårt upprop eller deltog i vår Master Class med Robert Keagan och vi vill därför bjuda in dig till ett första samtal kring hur vi kan skapa detta lärande och organisera oss för ökat värde i Sverige och för oss själva. 

Vi ser flera möjliga spår att ta arbetet vidare, men tre frågor att starta vårt lärande och arbete är:  

  • Hur kan företag/organisationer bli arenor för alla att växa och utvecklas i? Och hur kan vi dela detta lärande mellan oss?

  • Hur kan vi lyfta frågan om vuxenutveckling generellt i samhället och öka kunskapen om hur det praktiskt kan göras?

  • Hur kan samverka med forskare och akademi för att lära oss mer kring detta?

Vill du skapa en sund organisation med ambition för alla medarbetare att utvecklas i? Kan detta bli starten för en gemensam lärresa med fler aktörer i Sverige, för dig som ledare och/eller din organisation?

Välkommen till ett första samskapande samtal med oss den 4:e juni kl 17.00-19.00 på Ekskäret Klustret, Stockholm! Vänligen OSA senast den 30 maj.

Caroline Stiernstedt Sahlborn, ordförande Stiftelsen Ekskäret
Jan Artem Henriksson, medgrundare av Selfleaders och styrelsemedlem Stiftelsen Ekskäret
Tomas Björkman, grundare Stiftelsen Ekskäret
Christian Bodén, Human AgencyAnmälan

Jag anmäler mig att medverka den 4:e juni 17.00-19.00 på Ekskäret Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm.

Namn *
Namn
 
 

Bakgrund

Stiftelsen Ekskäret har tillsammans med flera aktörer i över 10 år arbetat för synliggöra behovet av en  bred samhällelig satsning på livslångt lärande och visdom. Idag ser vi att behovet att skapa sunda organisationer och arenor för alla att utvecklas i är viktigare än någonsin.

"De stora och komplexa utmaningar som mänskligheten står inför vilar inte enbart på ett fåtal ledare att lösa, utan berör alla människor som i sin vardag på olika sätt kan bidra till att upprätthålla ett fungerande samhälle i ständig förändring"  

Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhet och hållbarhet, nu behöver vi bli det för mänsklig mognad och visdom. Vårt land var först i världen med en bred folkbildning för ca 150 år sedan. Nu är det vårt gemensamma ansvar att uppdatera vår folkbildning och tillsammans med företag och organisationer skapa arenor för mänskligt utveckling.

dn.png

På DN Debatt skrev vi, Stiftelsen Ekskäret, tillsammans med våra partners från näringsliv och akademi ett upprop för bred samhällelig satsning på vuxenutveckling och visdom. Ett livslångt lärande, eller ”vuxenutveckling”, ger förutsättningar för individen att hantera den accelererande komplexiteten i världen och våra samhällen. 

Gemensamt för teorier inom den så kallade "vuxenutvecklingen" är uppfattningen att männi­skor har förutsättningar att utvecklas, inte bara under barndomen, utan under hela livet. Individer kan växa, utveckla färdigheter och stärka sina inre resurser, som att utgå från fler perspektiv, tänka mer komplext, värdera kunskap och mogna mot en allt större självinsikt. Denna utveckling innebär ett allt starkare självständigt tänkande samt en identifikation och ett ansvarstagande för, inte bara sig själv och sin närmiljö, utan också i ett vidare sammanhang. Färdigheter som gör oss till bättre ledare av oss själva, varandra och planeten.  

På samma sätt som Sverige är ett föregångsland avseende jämställdhet och hållbarhet kan vårt land bli en inspirationskälla i frågor som rör visdom och personlig mognad.   

Läs hela artikeln och uppropet på DN Debatt, www.dn.se/debatt/samhallsutmaningar-kraver-satsning-pa-vuxenutveckling!