Vår impact

Stiftelsen Ekskäret har varit operativ i drygt sju år. Vår verksamhet har satt ett avtryck i ett stort antal människors liv, på ett sätt som vi hoppas en dag kommer att märkas i samhällets utveckling. 

Stiftelsen Ekskäret bildades i december 2008. Två projekt var första fokus: dels att bebygga ön Ekskäret med en mötesanläggning särskilt utformad för ”nyfiket utforskande möten”, dels att bygga upp verksamheten med sommarläger för ungdomar. 
 
Stiftelsens samlade personresurser bestod vid starten av en handfull personer, inklusive grundaren Tomas Björkman själv. En viktig del i strategin var därför att söka många olika kontakter med personer, organisationer och företag som arbetade efter liknande idéer som stiftelsen. Det ledde till en snabbt växande skara personer som engagerade sig ideellt, ”pro bono” eller, i vissa fall, på stipendiebasis för stiftelsen. 
 
Kontakter togs också med olika organisationer och sociala entreprenörer för att diskutera hur dessa skulle kunna bidra till att realisera stiftelsens idé. Modellen var att de i princip fortsatte sin befintliga verksamhet, men där stiftelsen bidrog med att utgöra ett större sammanhang och en delaktighet i ett än mer övergripande mål. Denna samskapande-strategi är fortfarande grundläggande för stiftelsens sätt att nå "impact" ute i samhället. 

Protus startas

Den ideella föreningen Protus, med ursprung i Finland, kom att bli den "operativa grenen" för stiftelsens lägerverksamhet och redan sommaren 2009 anordnades de två första ungdomslägren, då på Barnens ö eftersom Ekskäret inte ännu stod klart. 2010 var föreningen Protus verksam i full skala och anordnade fyra läger med sammanlagt ca 80 ungdomar och 40 ledare - nu för första gången på det nästan färdigbyggda Ekskäret.

Ön börjar hyras ut

Våren 2011 var byggnationen på ön helt klar och ön kunde börja hyras ut under höst, vinter och vår. Uthyrningen är av stor finansiell vikt, eftersom det är i ön och anläggningen som stiftelsens kapital i allt väsentligt ligger placerat och alltså är källa till stiftelsens avkastning. Samtidigt är effekten av att vara på ön störst för program och aktiviteter som följer stiftelsens filosofi vilket också beaktas. 
 
Under 2011-2014 hyrdes ön ut till en många utvalda, organisationer och företag för att låta dem pröva egna, "nyfiket utforskande" möten, samtal och workshops i den speciella miljön. Bland annat skapades då konceptet "Office in Paradise" där sociala entreprenörer kunde komma ut till ön och få inspiration, nya kontakter och en dos personlig utveckling. 
 
Under 2014-2016 har uthyrningen alltmer styrts över till “betalande hyresgäster” i takt med att resursstarkare företag, organisationer och institutioner intresserat och engagerat sig för stiftelsens vision. Med detta har vår impact ökat då vi får möjlighet att styra över mer resurser till stipendier, program och events.
 
Uthyrningen, tillsammans med fortsatt aktivt kontaktarbete "på land", har lett till att stiftelsen kommit i kontakt med allt fler personer som också bidragit till stiftelsens idé- och metodutveckling. Det har rört sig om praktisk kompetens inom till exempel ledarskap, naturupplevelse, personlig utveckling och ungdoms- och hälsoarbete, eller med akademisk kompetens inom miljö, psykologi, sociologi, medicin, och filosofi. 

Ekskäret Klustret öppnar i Stockholm

Redan i stiftelsens första planeringsdokument från 2008 fanns en idé om att som motpol till ön även ha ett lokal i Stockholm city där både ungdomars och vuxnas kurser och läger kunder kompletteras med aktiviteter på kvällar och helger, året om.

Under ett par år i början söktes ganska intensivt efter en sådan lokal men den effektivaste lösningen blev att ha kontorsplats på olika co-workingställen i Stockholm. När samarbetet tätnade med ett antal aktörer togs steget att våren 2016 flytta in i och öppna den egna arbets- och mötesplatsen Ekskäret Klustret, där stiftelsen liksom ön Ekskäret har betalande hyresgäster men lokalen fungerar också som en arena för möten och events. 

 

Vilka organisationer har bidragit och vilka har själva fått bidrag genom Stiftelsen Ekskäret?

I det integrerade samskapande av upplevelsebaserad personlig utveckling som stiftelsen haft under sina sju första år finns det både bidragsgivare och bidragsmottagare. Bådadera bidrar till att göra skillnad i samhället men för att vara tydliga med hur ön och stiftelsens resurser används, redovisas nedan de organisationer och företag som 2011-2016 besökt Ekskäret, antingen med hjälp av subvention från Ekskäret eller som själva genom att hyra Ekskäret bidragit till Stiftelsen.
 

Organisationer som fått bidrag för att vara på ön Ekskäret 2011-2016

2011
Humanisternas lägerledarutbildning
Wiminvest
Tällberg Foundation/Naturakademin
 
2012
Stockholm Kundaliniyoga
ALE
Forum Livskunskap
Naturakademin/Kaospiloterna
Kungsholms församling
 
2013
Reach for Change
Svenska Föreningen för Filosofisk Praxis
Bröstcancerföreningen Amazonas
Young Entrepreneurs of Sweden
Ashoka
Friskis och Svettis
Kungsholms Församling
Art of Hosting
Stockholm Resilience Center
One Kind Act
Initiativ Samutveckling
Livskraften 2.0
Forum Livskunskap
Wiminvest
Selfleaders
Humanisterna lägerledarutbildning

2014
Bättre skolor
Ashoka
Values academy
Reach for Change
Projekt Lärolika
Hackathon
Global Utmaning
Sverige 3.0
Tällberg Foundation
Amazonas
Young Entrepreneurs of Sweden
Barret Values Centre
LiFT
Raoul Wallenberg Academy
 
2015
Swedish Welcome
Projekt Lärolika
Holone
Humanisterna lägerledarutbildning
Nova
Amazonas
Romklubben
Reach for Change
COEST
Futerra
Quest
Female Leader Engineers

2016
Growing Minds
29K
Moderna Museet
Tjejjouren Bellis

Organisationer och företag som genom att hyra ön Ekskäret bidragit till verksamheten 2011-2016

2012
White Arkitekter
Torsviks vårdcentral
Lidingö primärvårdsrehab
Gärdets Vårdcentral
 
2013
Torsviks Vårdcentral
Österåkers Bibliotek
 
2014
KNAS Hemma (Barnombudsm Uppsala)
Kulturens Bildningsverksamhet
Greenpeace
Systembolaget
Bioss
FUTERRA
Ljud- och bildmedia
Holone
Stockholm Resilience Center

2015
KNAS Hemma (Barnombudsm Uppsala)
Pricer
SEB
Solid Engineers
U&We
Nordea
Ericsson
HM
Wise IT
B-Reel
Le Bureau
Health Solutions
Nordea

2016
Beijer Institute
Codesign
COIN
Crossmedia
Effektly
Entreprenörskapsforum
Eventeriet
Gestaltakademin
GRO Utveckling
Gällöfsta Perlan
Hero
Houdini

Stiftelseprogram på ön Ekskäret

Stiftelsen Ekskäret har även anordnat många egna program på Ekskäret som riktar sig till ungdomar, yngre vuxna och sociala entreprenörer. Alla dessa program har letts ideellt av personer som därmed bidragit till att genomföra dem medan Ekskärets bidrag, stipendium eller subventionerade priser givit personer från alla samhällslager möjlighet att kunna deltaga i programmen. Återigen: båda grupperna bidrar till stiftelsens impact i samhället.
 

Subventionerade och ideellt ledda program på Ekskäret 2009-2016

2009
Protus ungdomsläger
(Barnens ö)
 
2010
Protus ungdomsläger
 
2011
Protus ungdomsläger
 
2012
Protus ungdomsläger

2013
Protus ungdomsläger
Office in Paradise (6 ggr)
Ekskäret Retreat
Ekskäret Personlig Utveckling
Kick-off för samhällsförändrare
Kreativitetshelger med konstnärer el inspiratörer
Ekskäret Barn (helgkurs)

2014
Protus ungdomsläger
Att Leva Väl - helgkurser i självledarskap
Office in Paradise (3 ggr)
Kreativitetshelger med konstnärer el inspiratörer
Att Leva Väl - helgkurser i självledarskap

2015
Protus ungdomsläger
Att Leva Väl - helgkurser i självledarskap
The Future of Social Entrepreneurship
Vägar till Visdom

2016
Protus ungdomsläger
Att Leva Väl - helgkurser i självledarskap
Office in Paradise (1 g)