För ökad medvetenhet hos individ, organisation och samhälle

 

Stiftelsen Ekskäret verkar för medvetandeutveckling, livslångt lärande och nyfiket utforskande möten med gränsöverskridande perspektiv.

Vår övertygelse är att personlig medvetandeutveckling bidrar, inte bara till långsiktig och hållbar utveckling av individen själv, utan också av organisationer och samhälle. Vi vill stärka individens förmåga till perspektivtagande, medkänsla, komplexitetsmedvetenhet och samskapande, dvs grundläggande förmågor för medvetandeutveckling. Med ett ökat ansvar och ett utvecklat ledarskap, både på individnivå och i företag och organisationer, kan vi tillsammans driva den förändring som är nödvändig för att bemöta dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Stiftelsen Ekskäret är en fristående, icke vinstdrivande organisation som i huvudsak bedriver sin verksamhet på två arenor; Ekskäret Klustret i Stockholm city och Ön Ekskäret i Stockholms skärgård. I våra olika initiativ erbjuder vi människor i alla åldrar möjligheter att delta på personliga utvecklingsresor och genom att arrangera olika events vill vi nyfiket utforska och öppna upp för nya perspektiv. 

Aktuellt

tavling.jpg

Tävling för unga och vuxna

Vad önskar DU att du lärt dig i skolan? Ungdomsföreningen Protus undrar i tävlingen #önskarjaglärtmigiskolan vilka insikter som du skulle velat ge till dig själv som ung. Bästa bidrag vinner ett läger värt 6000kr.

Skärmavbild 2017-12-15 kl. 14.10.07.png

Helgkurs: Mod att leva autentiskt

Vill du förverkliga din potential och att vara en person som agerar i linje med vad som verkligen är viktigt? Vill du kunna leda dig själv i en meningsfull riktning trots livets vardagliga utmaningar och oförutsedda händelser? Då ska du komma på helgkursen på Ekskäret vi anordnar tillsammans med Pamela von Sabljar!Kursdatum: 2-4 februari.

Skärmavbild 2017-11-12 kl. 22.42.30.png

Helgkurs i självledarskap

Helgkurs i självledarskap Vill du utforska vad som är viktigt för dig och hur du kan leva i en meningsfull riktning? Vill du ha tid, distans och hjälp att reflektera över vad som driver dig, vad som får dig att må bra och vad som gör att du känner meningsfullhet i livet? Då är vår helgkurs på Ekskäret kanske nått för dig! Kursdatum: 9-11 februari eller 2-4 mars.

Skärmavbild 2017-12-15 kl. 14.16.56.png

Endagskurs på Ekskäret Klustret

Vill du leva mer i linje med vad som känns meningsfullt på riktigt i ditt liv? Under en lördag utforskar du vad som skapar välmående och meningsfullhet i ditt liv med en paus från vardagen, genuina möten och övningar baserade på forskning. Vi går tillsammans på djupet i hur vi kan skapa en meningsfull vardag genom inre kännedom och självledarskap. Kursdatum: 17:e mars eller 14:e april.