Co-workingspace, experiment och växande arena

I mars 2016 öppnades dörrarna till Stiftelsen nya arena i Stockholms city, Ekskäret Klustret; ett co-workingspace, ett nyfiket utforksande experiment och en växande arena. Klustret är en självklar plats för oss som vill samverka för en medveten utveckling av individer, företag och samhälle.

Ekskäret Klustret är ett co-workingspace och en samlingsplats för change-makers, nyfikna entreprenörer, samhällsaktörer, konsulter och forskare som genom sitt stora engagemang och sin verksamhet både vill och har kraft att bidra till den gemensamma visionen. 

Ambitionen är att tillsammans bygga en självklar plats för dagens och morgondagens stora samhällsfrågor. Ekskäret Klustret är helt enkelt en fysisk manifestation av att vi tror att det faktiskt är möjligt att samskapa ett nytt och mer medvetet samhälle.

Ett nyfiket utforskande experiment 

Denna arena är också ett nyfiket utforskande experiment som handlar om hur vi på bästa sätt samskapar för att påverka mot ett mer medvetet samhälle. De individer och företag som väljer att sitta på Ekskäret Klustret har gjort ett aktivt val att bidra till en gemensamt lärande och ett kontinuerligt samskapande med målsättningen att skapa en mer medveten och hållbar utveckling av individer, organisationer och samhälle.

Vi som arbetar här befinner oss därför i en iterativt utforskande process - ett slags experiment - som handlar om hur vi genom gemensamt kan stärka oss själva, varandra och därmed öka vår gemensamma påverkanskraft.

En växande arena

Klustret är också en växande arena för olika utforskande samtal, workshops, events, föreläsningar etc. på teman som på olika sätt relaterar till en mer medveten utveckling av individ, organisation och samhälle. Ett sådant initiativ är vår föreläsningsserie 'Världen vi skapar'.

Klustret finns på Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Varmt välkommen att utforska mer om Ekskäret Klustret på den egna webbplatsen