Co-workingspace, experiment och växande arena

I mars 2016 öppnades dörrarna till Stiftelsen nya arena i Stockholms city, Ekskäret Klustret; ett co-working space, ett nyfiket utforskande experiment och en växande arena. Idag är Klustret medlemsdrivet och en självklar plats för dig som vill samverka för en medveten utveckling av individer, företag och samhälle.

Ekskäret Klustret är ett co-workingspace och en samlingsplats för change-makers, nyfikna entreprenörer, samhällsaktörer, konsulter och forskare som genom sitt stora engagemang och sin verksamhet både vill och har kraft att bidra till den gemensamma visionen. 

Ambitionen är att tillsammans bygga en självklar plats för dagens och morgondagens stora samhällsfrågor. Ekskäret Klustret är helt enkelt en fysisk manifestation av att vi tror att det faktiskt är möjligt att samskapa ett nytt och mer medvetet samhälle.

En växande arena

Klustret är en växande arena för olika utforskande samtal, workshops, events, föreläsningar etc. på teman som på olika sätt relaterar till en mer medveten utveckling av individ, organisation och samhälle.

Klustret finns på Birger Jarlsgatan 58 i Stockholm. Varmt välkommen att utforska mer om Ekskäret Klustret på www.ekskaret-klustret.se