Idag väljer jag Compassion!

Känner du dig pressad och otillräcklig? Har du lätt att känna medkänsla med andra och kan vara omtänksam när vänner har det jobbigt - men samtidigt vara föraktfull mot dig själv när det ärdu som har det svårt? 

Som många andra kan du behöva träna
förmågan att uppmärksamma dina egna känslor - såväl smärtsamma som behagliga – och kunna ge dig själv kärlek och medkänsla i stunder av motgångar och tillkortakommanden. Denna förmåga kallassjälvmedkänsla (self-compassion) och är ett förhållningssätt som du kan förbättra genom medveten träning.

Många studenter känner sig stressade och mår sämre än tidigare. Studietiden medför ofta ett stort fokus på prestationer med känslor av otillräcklighet och misslyckande när man inte lever upp till mål eller ideal. Man blir hård mot sig själv och det är inte ovanligt att man som student slutar lyssna på sina egna behov av välbefinnande.

Känner du igen dig? Under vårterminen har du möjlighet att delta i ett forskningsprojekt om självmedkänsla.