Idag väljer jag Compassion!

Känner du dig pressad och otillräcklig? Har du lätt att känna medkänsla med andra och kan vara omtänksam när vänner har det jobbigt - men samtidigt vara föraktfull mot dig själv när det ärdu som har det svårt? 

Som många andra kan du behöva träna
förmågan att uppmärksamma dina egna känslor - såväl smärtsamma som behagliga – och kunna ge dig själv kärlek och medkänsla i stunder av motgångar och tillkortakommanden. Denna förmåga kallassjälvmedkänsla (self-compassion) och är ett förhållningssätt som du kan förbättra genom medveten träning.

Många studenter känner sig stressade och mår sämre än tidigare. Studietiden medför ofta ett stort fokus på prestationer med känslor av otillräcklighet och misslyckande när man inte lever upp till mål eller ideal. Man blir hård mot sig själv och det är inte ovanligt att man som student slutar lyssna på sina egna behov av välbefinnande.

Känner du igen dig? Under vårterminen har du möjlighet att delta i ett forskningsprojekt om självmedkänsla.

Visdom som en del av din vardag

Visdom – det låter som något ouppnåeligt, gammaldags och passé. Som något för filosofer och nobelpristagare. Idag talar vi hellre om flexibilitet, kompetens och att vara smart.

 

Inget kunde vara mer fel, menar Stefan Einhorn som i sin nya bok på ett högst konkret och nära sätt ger råd om hur vi alla kan växa i visdom. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har tillgång till visdom varit så viktig och angelägen. Vi lever i en tid när individen på ett unikt sätt har möjlighet att påverka sitt eget (och andras) liv. Det handlar inte bara om beslut på liv och död, om framtida ödesfrågor som storskaliga krig och klimathot, tillgång till visdom kan bistå oss också i vardagliga situationer.

Men detta är inte en vis bok utan en bok om visdom. En vis bok förmedlar kloka råd om hur vi ska leva våra liv, medan denna bok om visdom har som syfte att lära ut hur vi kan bli allt visare. Målsättningen är att lära ut grunderna och därefter är det läsarens sak att använda sin visdom på bästa sätt.

Visdom är ett högst konkret förhållningssätt till livet, skriver Stefan Einhorn, som leder till fördjupade möjligheter att leva ett rikt liv och till bättre relationer med våra medmänniskor.

Med belysande exempel från vetenskapen, populärkulturen och egna erfarenheter förklarar Stefan Einhorn hur vi alla kan tillägna oss visdom och få ett meningsfullare liv.

Arbetar du i en Teal-organisation?

• Self-management. Teal organizations operate effectively, even at a large scale, with a system based on peer relationships. They set up structures and practices in which people have high autonomy in their domain, and are accountable for coordinating with others. Power and control are deeply embedded throughout the organizations, no longer tied to the specific positions of a few top leaders.

• Wholeness. Whereas Orange and Green organizations encourage people to show only their narrow “professional” selves, Teal organizations invite people to reclaim their inner wholeness. They create an environment wherein people feel free to fully express themselves, bringing unprecedented levels of energy, passion, and creativity to work.

• Evolutionary purpose. Teal organizations base their strategies on what they sense the world is asking from them. Agile practices that sense and respond replace the machinery of plans, budgets, targets, and incentives. Paradoxically, by focusing less on the bottom line and shareholder value, they generate financial results that outpace those of competitors.