Grundkurser i självledarskap

Alv är en kursverksamhet för dig som vill öka din förmåga att leda dig själv. På kurserna får möjlighet att utforska vad som är viktigt för dig, hur du kan leva och verka i en meningsfull riktning och hur du påverkas av och påverkar andra.

En ideell verksamhet

Kursverksamheten Alv drivs ideellt inom Stiftelsen Ekskäret sedan 2014 och är ett växande forum för volontärt engagemang. Det övergripande syftet är att facilitera möten som främjar varje individs personliga utveckling och stärker människors delaktighet i en medveten samhällsutveckling. 

Folkutveckling

Alv uppstod och växer utifrån en idé om personlig utveckling för alla. Kurserna kräver ingen förkunskap och är öppna och tillgängliga för alla som vill avsätta tid för reflektion och möten med sig själv och andra människor. Vi ser att kursen skapar ett större värde för deltagarna när gruppen är berikad med olika perspektiv. Därför använder vi ett upplevelsebaserat upplägg som gör våra aktiviteter meningsfulla oavsett deltagarnas tidigare erfarenheter och personliga intentioner. 

Sedan starten har kurserna samlat mer än 400 personer i alla åldrar, från studenter till pensionärer och med olika erfarenheter och intentioner. På kurserna får du som deltagare gå på "upptäcktsresa" genom att reflektera över och ifrågasätta din inre värld och dina omgivningar ur olika perspektiv. 

Se filmen om våra Alv-kurser!

Självledarskap

Alvs aktiviteter syftar till att utveckla varje individs självledarskap genom ökad självkännedom och förmåga till perspektivtagande. För oss innebär självledarskap att ta beslut och agera utifrån medvetenhet om egna tankar, känslor och beteende samt ansvarstagande för hur vi påverkas av och påverkar andra, omgivningen och samhället. 

DSC09519.JPG

Den röda tråden i våra kurskoncept

Facilitering - Vi faciliterar processer. Våra facilitatorer har en sammanhållande uppgift och faciliterar övningar, samtal och reflektion. Det är deltagarna i gruppen som skapar innehållet.

Upptäcktsresa - Vi skapar trygga miljöer för inre och yttre upptäcktsresor. Vi utforskar våra antaganden om oss själva och den värld vi lever i genom olika perspektiv, med syftet att hitta nya vägar och en meningsfull riktning framåt. 

Storytelling - Vi tror att vi utforskar och upptäcker när vi berättar och när vi lyssnar på varandra. Därför samtalar vi ofta i mindre grupper och delar i helgrupp samt övar på att vara närvarande lyssnare.

Upplevelser - Vi tror att personlig utveckling sker i nya möten med dig själv och andra. Därför använder vi alltid ett upplevelsebaserat format istället för att i huvudsak överföra fakta och kunskap genom föreläsningar.

Datum för våra kurser